Harmonia Sfer w krużgankach

Wystawa w krużgankach Bazyliki Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu
30 października, godz. 9.00 - 19.30

 

Od najdawniejszych czasów ludzie obserwowali niebo nad swoimi głowami. Dziś astronomowie dysponują wieloma instrumentami umożliwiającymi obserwacje Wszechświata w zakresie promieniowania niewykrywalnego za pomocą ludzkiego oka. Dzięki temu możemy na tej wystawie podziwiać przepiękne zdjęcia przeróżnych obiektów astronomicznych. Mikołaj Kopernik również prowadził obserwacje obiektów na niebie, mając do dyspozycji zupełnie inne instrumenty. Dzięki zrekonstruowaniu przyrządów, jakimi się posługiwał możemy próbować wyobrazić sobie jak dokonał przełomowych odkryć, które legły u podwalin nie tylko współczesnej nauki o Wszechświecie, ale zaważyły też na codziennym sposobie myślenia współczesnego człowieka.

Międzynarodowa wystawa zdjęć astronomicznych Niebo z Ziemi – From Earth to the Universe jest jednym z najważniejszych projektów popularyzujących astronomię. Ekspozycja była prezentowana na krakowskich Plantach w roku 2009 – Międzynarodowym Roku Astronomii. Na świecie prezentowana ją w ponad 60 krajach. Jest to kolekcja ponad 50 zdjęć przedstawiających najbardziej spektakularne widoki Wszechświata. Zdjęcia ukazujące różnorodność obiektów występujących we Wszechświecie – planet, gwiazd, komet, mgławic, galaktyk oraz gromad galaktyk – zostały wykonane przy użyciu teleskopów naziemnych i kosmicznych w różnych zakresach widma elektromagnetycznego, od ultrafioletu przez światło widzialne do podczerwieni aż do promieniowania gamma. Ekspozycja przedstawia obiekty astronomiczne reprezentujące nasze otoczenie kosmiczne; zarówno najbliższe, jak i najdalsze. Zdjęcia wraz z opisami w języku polskim i angielskim znajdują się na planszach w formacie A0. Ciąg ekspozycyjny ma ok. 70 m długości. Międzynarodowa strona informacyjna wystawy:

www.fromearthtotheuniverse.org

W krużgankach klasztoru franciszkanów w ramach Harmonii sfer można podziwiać rekonstrukcje przyrządów astronomicznych używanych przez Mikołaja Kopernika we Fromborku w latach 1515–1525. Kwadrant, astrolabium pierścieniowe oraz triquetrum, są prostymi w konstrukcji, wynalezionymi jeszcze w czasach antycznych, instrumentami pomiarowymi. Posłużyły Kopernikowi m.in. do wyznaczania pozycji ciał niebieskich, czy czasu miejscowego. Rekonstrukcje wykonane zostały w latach 1948–9 przez Tadeusza i Feliksa Przypkowskich na podstawie opisów zawartych w De revolutionibus orbium coelestium. Poza ogólnymi, technicznymi opisami ich konstrukcji, Kopernik zawarł w swym dziele szczegółowe instrukcje wykonywanych przez siebie pomiarów, oraz wyniki jakie przy ich pomocy udało mu się uzyskać. Na co dzień instrumenty prezentowane są w Librarii Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.