Skarbiec Mikołaja Kopernika

Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, Kraków

Godziny zwiedzania:
30 października (środa), godz. 15.00 – 19.45

Zwiedzanie odbywać się będzie w grupach maksymalnie 20 osobowych, co 15 minut, zaczynając od godziny 15.00.

Grupy zorganizowane, np. wycieczki szkolne, proszone są o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia dokładnej godziny – email: m.banas@uj.edu.pl, tel. 12 663 1318.

 

Zapraszamy do odwiedzenia części ekspozycji stałej Collegium Maius, poświęconej jednemu z najwybitniejszych studentów Akademii Krakowskiej – Mikołajowi Kopernikowi. Do zwiedzania udostępnione zostaną Skarbiec Kopernika z najcenniejszymi zbiorami z okresu, w którym studiował on w Krakowie, a także Aula Jagiellońska z okolicznościową wystawą przygotowaną specjalnie na czas trwania obchodów.

Zaprezentowane zostaną najstarsze i najcenniejsze instrumenty naukowe znajdujące się w kolekcji Muzeum m.in.: unikatowy zespół trzech średniowiecznych przyrządów astronomicznych – torquetum, globus nieba oraz astrolabium – w 1493 r. zapisanych testamentem przez profesora Marcina Bylicę z Olkusza; średniowieczne astrolabia, w tym najstarsze astrolabium arabskie z 1056 r.; kolekcja zegarów słonecznych. Dopełnieniem ekspozycji będą reprodukcje dokumentów potwierdzających obecność Kopernika w Krakowie, a także pamiątki i dary podarowane do Muzeum przy okazji wcześniejszych uroczystości upamiętniających życie i dokonania słynnego uczonego.

Na pokazie zostaną zaprezentowane cenne zbiory Biblioteki Jagiellońskiej związane z osobą Mikołaja Kopernika oraz z jego teorią heliocentryczną - rękopisy, starodruki oraz zbiory graficzne.

Najcenniejszym i najważniejszym obiektem pokazu będzie niewątpliwie rękopis De revolutionibus. Ten niezwykle rzadko pokazywany skarb zostanie zestawiony z kilkunastoma bardzo cennymi starodrukami z XV, XVI i XVII wieku, m.in. pierwszym wydaniem De revolutionibus z 1543 roku, z własnoręcznymi notatkami i skreśleniami Jana Brożka, profesora Akademii Krakowskiej, który jako zwolennik teorii heliocentrycznej, w ten sposób wyraził dezaprobatę dla nazwania (we wstępie do tego dzieła) teorii Kopernika jedną z wielu hipotez.

Ponadto pokazane zostaną druki przedstawiające teorię geocentryczną (np. inkunabuł z dziełem Ptolemeusza Almagesti czy wydany w XVI wieku traktat Jana Sacrobosco Sphaera), jak również z dzieła przeciwników i propagatorów teorii Kopernika – Retyka, Tychona Brahe, Giordana Bruno, Galileusza, Keplera, i in.

Interesującymi obiektami będą zapewne inne utwory Mikołaja Kopernika, w tym poemat Septem Sidera (Siedem gwiazd), którego jedyny egzemplarz znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej, a także unikatowy drzeworyt z tekstem tablicy epitafijnej Mikołaja Kopernika z nieistniejącego już obecnie grobu astronoma w Katedrze we Fromborku.

Całość wystawy dopełnią piękne wydania atlasów ilustrujących teorię heliocentryczną oraz liczne grafiki, przedstawiające miejsca związane z Kopernikiem oraz kilkanaście jego portretów.

http://www.maius.uj.edu.pl/wystawy/stale/pokoj-kopernika

Wstęp wolny.