Copernicana w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej

Biblioteka Jagiellońska, Kraków, wejście od ul. Oleandry 3

Pokaz ze zbiorów specjalnych BJ zorganizowany z okazji Krakowskich obchodów 540 rocznicy urodzin i 470 rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika.

Godziny zwiedzania:
30 października (środa), 9.30 – 11.00, 12.00 – 18.00
31 października (czwartek) 10.00 – 14.00

Zwiedzanie odbywać się będzie w grupach 30-osobowych, co 30 minut, zaczynając od godz. 9.30, następna grupa o 10.00, itd.

Grupy zorganizowane, np. wycieczki szkolne, proszone są o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia dokładnej godziny – tel. 12 663-35-55.

Dla uczestników sesji naukowej (grupy po 40 osób):
I grupa – 9.00 – 9.30
II grupa – 11.00 – 11.30
III grupa – 11.30 – 12.00


Na pokazie zostaną zaprezentowane cenne zbiory Biblioteki Jagiellońskiej związane z osobą Mikołaja Kopernika oraz z jego teorią heliocentryczną - rękopisy, starodruki oraz zbiory graficzne.

Najcenniejszym i najważniejszym obiektem pokazu będzie niewątpliwie rękopis De revolutionibus. Ten niezwykle rzadko pokazywany skarb zostanie zestawiony z kilkunastoma bardzo cennymi starodrukami z XV, XVI i XVII wieku, m.in. pierwszym wydaniem De revolutionibus z 1543 roku, z własnoręcznymi notatkami i skreśleniami Jana Brożka, profesora Akademii Krakowskiej, który jako zwolennik teorii heliocentrycznej, w ten sposób wyraził dezaprobatę dla nazwania (we wstępie do tego dzieła) teorii Kopernika jedną z wielu hipotez.

Ponadto pokazane zostaną druki przedstawiające teorię geocentryczną (np. inkunabuł z dziełem Ptolemeusza Almagesti czy wydany w XVI wieku traktat Jana Sacrobosco Sphaera), jak również z dzieła przeciwników i propagatorów teorii Kopernika – Retyka, Tychona Brahe, Giordana Bruno, Galileusza, Keplera, i in.

Interesującymi obiektami będą zapewne inne utwory związane z Mikołajem Kopernikiem, w tym przypisywany mu poemat Septem Sidera (Siedem gwiazd), którego jedyny egzemplarz znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej, a także unikatowy drzeworyt z tekstem tablicy epitafijnej Mikołaja Kopernika z nieistniejącego już obecnie grobu astronoma w Katedrze we Fromborku.

Całość wystawy dopełnią piękne wydania atlasów ilustrujących teorię heliocentryczną oraz liczne grafiki, przedstawiające miejsca związane z Kopernikiem oraz kilkanaście jego portretów.