Sponsor Główny

Sponsorem Głównym Krakowskich obchodów 540 rocznicy urodzin i 470 rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A.


Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w sierpniu 2002 roku i jest największym w Polsce i siódmym, co do wielkości, producentem cukru w Europie.
 
Udział Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w krajowym rynku wynosi blisko 40 procent, a pod względem przychodów ze sprzedaży i kapitału mieści się w pierwszej setce największych firm w Polsce.

Od 30 września 2003 r. działa jako jednolity ogólnopolski koncern, w którego skład wchodzi 7 Oddziałów, będących wcześniej odrębnymi spółkami akcyjnymi. Fabryki KSC S.A. to zakłady z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Zlokalizowane na terenie pięciu województw przerabiają rocznie ok. 4 miliony ton buraków dostarczanych przez ok. 17 tysięcy plantatorów gospodarujących na ponad 78 tysiącach hektarów. Wszystkie produkują cukier odpowiadający normom europejskim, którego odbiorcami są zarówno uznane firmy polskie, jak i renomowane koncerny międzynarodowe.

Od początku swojego istnienia Krajowa Spółka Cukrowa S.A. podejmuje wysiłki zmierzające do osiągnięcia wysokich standardów jakościowych i konkurencyjnej pozycji wobec firm zagranicznych. W tym celu w 2003 roku rozpoczęła proces głębokiej restrukturyzacji zakładający obniżenie kosztów, poprawę rentowności i koncentrację produkcji w największych i najsilniejszych zakładach.
 
Oddziały KSC S.A.:
Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice

www.polski-cukier.pl

Wspierają nas


 

Zobacz również