Kontakt

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Anna Małgorzata Gawlik
Tel. 12 663 5250
Email: anna.m.gawlik@uj.edu.pl